Wednesday, June 19, 2024

K-pop World Audition

Para peserta penerima hadiah di K-Pop World Audition, puncak dari Cheonan K-Culture Expo yang diadakan di Cheonan, Provinsi Chungcheong Selatan. (Foto: The Korea Times)

Para peserta penerima hadiah di K-Pop World Audition, puncak dari Cheonan K-Culture Expo yang diadakan di Cheonan, Provinsi Chungcheong Selatan. (Foto: The Korea Times)